بیماری های ارتوپدی

اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال و فیزیوتراپی آن

سندرم تونل کارپال و فیزیوتراپی آن سندرم تونل کارپال (CTS) یکی از شایع ترین مشکلات دست است که در نتیجه فشردگی عصب مدیان در ناحیه مچ […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
فیزیوتراپی مچ دست

فیزیوتراپی مچ دست

فیزیوتراپی مچ دست در درمان سندرم تونل کارپال سندرم تونل کارپال (CTS) نوعی بیماری شایع است که مهم ترین مشخصه آن درد مچ دست و کاهش قدرت […]