بیماری های روماتیسمی

مهر ۲۸, ۱۳۹۷
آرتریت روماتوئید جوانان

آرتریت روماتوئید جوانان چیست؟

آرتریت روماتوئید جوانان نوعی بیماری خودایمنی و شایع ترین آرتریت دوران کودکی و جوانی است که در اثر بروز اختلال در سیستم ایمنی بدن رخ می […]