خار پاشنه پا

بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
خار پاشنه و درمان فیزیوتراپی آن

خار پاشنه و درمان فیزیوتراپی آن

خار پاشنه و درمان فیزیوتراپی آن خار پاشنه پا یکی از شایع ترین عوامل ایجاد درد در پاشنه پا است. درد و التهاب لیگامان هایی از ابتدا تا […]
دی ۲۴, ۱۳۹۷
درمان خار پاشنه با شاک ویو تراپی

درمان خار پاشنه با شاک ویو تراپی

درمان خار پاشنه با شاک ویو تراپی یکی از راهکارهای موثر درمانی است که در سالیان اخیر توجه زیادی به آن شده است. برای درمان خار […]