دسته‌بندی نشده

فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
فیزیوتراپی مچ دست

فیزیوتراپی مچ دست

فیزیوتراپی مچ دست در درمان سندرم تونل کارپال سندرم تونل کارپال (CTS) نوعی بیماری شایع است که مهم ترین مشخصه آن درد مچ دست و کاهش قدرت […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸
پارگی روتاتور کاف

پارگی روتاتور کاف

آسیب و پارگی روتاتور کاف یکی از دلایل درد و التهاب مفصل شانه است که موجب محدودیت حرکتی شانه نیز می شود. پارگی روتاتور کاف از […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی

توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی

توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی یکی از موثرترین راهکارها در بهبود شرایط جسمانی افراد سالمند است که سبب کاهش عوارض دوران سالمندی و بهبود کیفیت زندگی این […]
دی ۲, ۱۳۹۸
اسپوندیلیت آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان نوعی بیماری پیشرونده و مزمن است که با التهاب ستون مهره ها همراه است. این بیماری مفاصل ساکروایلیاک و مفاصل محیطی را بصورت دو […]