دسته‌بندی نشده

آوریل 17, 2018
فیزیوتراپی مچ دست

فیزیوتراپی مچ دست

فیزیوتراپی مچ دست در درمان سندرم تونل کارپال سندرم تونل کارپال (CTS) نوعی بیماری شایع است که مهم ترین مشخصه آن درد مچ دست و کاهش قدرت […]
می 10, 2019
پارگی روتاتور کاف

پارگی روتاتور کاف

آسیب و پارگی روتاتور کاف یکی از دلایل درد و التهاب مفصل شانه است که موجب محدودیت حرکتی شانه نیز می شود. پارگی روتاتور کاف از […]
آگوست 22, 2019
توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی

توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی

توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی یکی از موثرترین راهکارها در بهبود شرایط جسمانی افراد سالمند است که سبب کاهش عوارض دوران سالمندی و بهبود کیفیت زندگی این […]
دسامبر 23, 2019
اسپوندیلیت آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان نوعی بیماری پیشرونده و مزمن است که با التهاب ستون مهره ها همراه است. این بیماری مفاصل ساکروایلیاک و مفاصل محیطی را بصورت دو […]
سپتامبر 12, 2020
روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید یکی از بیماری شایع روماتیسمی است که به دلیل بروز نوعی اختلال خودایمنی رخ می دهد و شیوع آن در بین […]