آسیب های شانه

دی ۳, ۱۳۹۷
جراحی تعویض مفصل شانه

جراحی تعویض مفصل شانه

جراحی تعویض مفصل شانه از جمله جراحی های رایج ارتوپدی است که در مواردی که مفصل شانه به طور کامل تخریب شده باشد انجام می گیرد. […]