آسیب های شانه

دسامبر 24, 2018
جراحی تعویض مفصل شانه

جراحی تعویض مفصل شانه

جراحی تعویض مفصل شانه از جمله جراحی های رایج ارتوپدی است که در مواردی که مفصل شانه به طور کامل تخریب شده باشد انجام می گیرد. […]