فیزیوتراپی

بهمن ۲۴, ۱۳۹۶
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی و کاربرد های آن

فیزیوتراپی و کاربرد های آن فیزیوتراپی شاخه ای از علوم پزشکی و توانبخشی است که از اهداف آن می توان به پیشگیری، درمان و بهبود سطح […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی

توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی

توانبخشی سالمندان با فیزیوتراپی یکی از موثرترین راهکارها در بهبود شرایط جسمانی افراد سالمند است که سبب کاهش عوارض دوران سالمندی و بهبود کیفیت زندگی این […]
دی ۲۸, ۱۳۹۸
تنیس البو

تنیس البو

تنیس البو یا سندرم آرنج تنیس بازان یکی از شایعترین عدلایل درد آرنج است که با احساس درد در قسمت خارجی آرنج همراه است. از آن […]